گسترش هیترو پس از تصمیم CAA یک سال به تأخیر افتاد

30 آذر ماه 98

مقامات فرودگاه هیترو لندن اکنون انتظار دارند پروژه ساخت یک باند سوم تا اواخر سال 2029 ، یک سال دیرتر از زمان برنامه ریزی شده به اتمام برسد.برنامه زمانبندی شده توسط تصمیم سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر رد درخواست هیترو برای زیاد کردن هزینه های 650 میلیون پوند به 2.4 میلیارد پوند قبل از موافقت برنامه برای تصمیم گیری ، دنبال می شود.در مشاوره ای که توسط CAA منتشر شده ، گفته است: "بهترین رویکرد به نفع مصرف کنندگان" محدود کردن برخی هزینه های اولیه ساخت و ساز به 1.6 میلیارد پوند است.پل اسمیت ، مدیر گروه مصرف کنندگان و بازارهای CAA ، گفت: "ما معتقدیم ظرفیت بیشتر باند در هیترو به نفع مسافران هوایی و دارندگان بار خواهد بود.وی گفت: "تحویل به موقع آن برای جلوگیری از برخورداری از بلیط های گرانتر، کاهش انتخاب و کیفیت و خدمات پایین تر ، ضروری است.با این حال ، ما همچنین روشن کرده ایم که به موقع تحویل دادن باند جدید تنها عاملی نیست که برای مصرف کنندگان مهم باشد.در همین زمان ، CAA پیشنهادی از هیترو را برای افزایش هزینه های خود برای هزینه های برنامه ریزی از 265 میلیون پوند به 500 میلیون پوند تأیید کرده است. بیانیه هیترو گفت: "اعلامیه CAA نقطه عطف مهمی در گسترش هیترو و اتصال همه انگلیس به رشد جهانی است."ما هم اکنون جزئیات را بررسی خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که 1.5-2 میلیارد پوند اولیه سرمایه گذاری خصوصی طی دو سال آینده بدون هیچ گونه هزینه ای برای مالیات دهندگان باز خواهد شد."