یاتا برای حیواناتی که با هواپیما سفر می کنند گواهینامه صادر می کند

29 فروردین 1397

یاتا یک برنامه صدور گواهینامه استاندارد جهانی برای بهبود ایمنی و رفاه حیوانات مسافرت شده توسط هوا را راه اندازی کرده است. مرکز تعالی اعتبارسنج‌های مستقل برای لجستیک حیوانات زنده (حیوانات زنده‌ی CEIV) به سهامداران در همه‌ی بخش‌های زنجیره‌ی تامین کارگو این تضمین را می‌دهد که شرکت‌های مورد تایید برنامه‌ی «حیوانات زنده‌ی CEIV» از بالاترین استانداردهای حمل و نقلی حیوانات پیروی می‌کنند.

سال گذشته میلیون ها حیوان از طریق هواپیما با خیال راحت و ایمن گذشتند. صاحبان حیوانات و حمل و نقل به شدت به خطوط هوایی برای حمل محموله ارزشمند خود متکی هستند. به عنوان یک صنعت، ما باید وظیفه مراقبت از استانداردها و بهترین شیوه ها در سراسر جهان برای حفاظت از رفاه این حیوانات برای کسانی که حیوانی را حمل می کنند فراهم کنیم. درست همانطور که CEIV Pharma به ارائه استانداردهای کیفیت برای حمل و نقل بهداشتی حساس به درجه حرارت کمک می کند، برنامه جدید این تخصص را به حوزه مهم حمل و نقل و حمل حیوانات، گفت: نیک Careen معاون ارشد فرودگاه، مسافر، بار و امنیت یاتا.

اداره و انتقال حیوانات هر نوع حیوانات دارای نیازهای خاص خود است . هنگامی که در حرفه های متخصص مورد استفاده قرار می گیرد، اگر محیط نا آشنا باشد، حیاتی است که حیوانات را در نظر می گیرند. اینها شرایط لازم برای توسعه برنامه زنده حیوانات CEIV بود که براساس مقررات حیوانات زنده یاهو (LAR)، استاندارد جهانی برای حمل حیوانات توسط هوا است. LAT یاتا بر اساس کار حرفه ای و عملیاتی از کارشناسان صنعت، از جمله دامپزشکان، کارشناسان رفاه حیوانات و همچنین سازمان های دولتی درگیر در تنظیم حمل و نقل حیوانات و سازمان های غیر دولتی با توجه به حمل و نقل حیوانات است.

https://www.4hoteliers.com