60 کمپ پناهندگی در یونان تعطیل می شود

60 کمپ پناهندگی در یونان تعطیل می شود

وزیر امور پناهندگی و مهاجرت کشور یونان خبر داد: حدودا 60 کمپ و اردوگاه پناهندگی در این کشور تا پایان سال جاری(2020)، تعطیل خواهد شد. اردوگاههایی که در جزایر "ساموس" و "مالاکاسا" بودند، تا آخر فصل تابستان بسته و تعطیل خواهند شد. وی که برای اولین بار از زمان شروع اخراج کردن پناهندگان از خانه های تضمین شده از سوی طرح پناهندگان سازمان ملل در پارلمان کشور یونان صحبت می کرد، گفت: ما دوباره کنترل مسئله را به دست گرفتیم و اعتبار بین المللی را به کشور یونان بر میگردانیم. همزمان با افزایش شمار پناهندگان در دهه های اخیر در این کشور، شرایط بسیار بدی که برای زندگی در کمپ های پناهجویی بوده است، از طرف سازمان های مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. کشور یونان یکی از گذرگاههای پناهجویان آفریقایی و آسیایی برای رفتن به کشورهای اروپای غربی می باشد. جنگ سوریه و ناآرامی های به وجود آمده در کشور افغانستان و بحران اقتصادی در کشور یونان، باعث شد که گروه های زیادی از شهروندان کشور یونان مخالف با قبول پناهجویان، هرچند موقت در این کشور باشند. در ماه های اخیر به دلیل نبودن امکانات، حتی کمترین امکانات معیشتی در کمپ ها و اردوگاه های پناهندگی کشور یونان، پناهندگان دست به اعتراض و تظاهرات زدند. این تظاهرات با حمله پلیس یونان به خشونت کشیده شد.

دولت یونان تصمیم گرفته است بیشتر از 10 هزار پناهجو را که به تازگی با درخواست پناهندگیشان موافقت شده بود، از محل اقامتشان بیرون کند. هدف از این تصمیم گیری این است که جمعیت اردوگاههای پناهندگی را کمتر کنند. طرح اخراج این پناهجویان از مکان سکونت آنها می تواند کاری تنش زا باشد، به دلیل اینکه بسیاری از این پناهندگان نمی توانند محل سکونت خود را ترک کنند و حتی بسیاری از آنها تمایل به این کار را ندارند.

18 خرداد ماه 1399