جاذبه های گردشگری جهان - موزه ی تاریخ ملی آتن یونان - قسمت ششم

جاذبه های گردشگری جهان - موزه ی تاریخ ملی آتن یونان - قسمت ششم

2safar

نکته ی جالب موزه ی تاریخ ملی یونان، پرداخت جزئی تر به دوران پر تنش استقلال یونان است و گردشگران در قالب بخش های مختلف می توانند اسناد، آثار و بقایای تاریخی دوره های مختلف به تفکیک مشاهده کنند، یکی از این بخش های به مبارزات آزادی طلبانه ی یونانی ها در قالب جنگ استقلال یونان در خلال سال 1821 می پردازد، جایی که حرکت های استقلال طلبانه از جنوب یونان آغاز شد و جزایر اژه یکی از مراکز این حرکت ملی گرایانه یود.

2safar

در آن دوره ی تاریخی در اروپا رخداد های مهم سیاسی در قالب نقاشی های هنرمندان گمنام و حتی پرآوازه ی کشور های مختلف ثبت می شدند و امروزه گردشگران در این بخش از موزه می توانند شاهد تصاویری باشند، که روایت این دوران پر فراز و نشیب و پر اهمیت تاریخ یونان می باشند. در این بخش از موزه که در اتاق شماره ی چهار قرار دارد، موفقیت های نظامی در نبرد های یونانی ها با عثمانی به نمایش گذاشته شده است و اوج این دوران را باید جنگ 1825 میلادی دانست.

2safar

اما ما در 2safar به شما پیشنهاد می کنیم که پیش از دیدن این بخش از موزه و به عنوان ارتباط نزدیک تر با جریان های انقلابی و آزادی خواهانه ی یونان به دیدن اتاق شماره ی سه بروید، جایی که عثمانی ها در قرن هفدهم، نتوانست به عنوان بخشی اروپا با دیگر کشور های اروپایی ارتباط برقرار کند، دورانی که امپراتوری عثمانی شاهد بی ثباتی ساختاری بسیاری در کل امپراتوری اش شاهد بود و یونان هم به عنوان یکی از مهمترین بخش های این امپراتوری، شاهد شکل گیری جریان های آزادی خواهانه بود. در این بخش از موزه ی تاریخ ملی یونان در آتن گردشگران آثار و نقاشی ها و دیگر اشیاء تاریخی این دوران را شاهد هستند، آثاری که در واقع ارتباط نزدیک تر گردشگران با آن دوران را فراهم می کند. حکومت های محلی و طبقات اشراف در این دوره ی تاریخی در اعتبار بخشیدن دوباره ی هویت ملی یونانی ها تاثیر داشتند، شمشیر ها، لباس ها، اسناد و نقاشی ها از جمله آثاری خواهند بود که گردشگران در اتاق سوم خواهند دید. در بخشی دیگری از اتاق سوم، گردشگران کتاب ها و اسناد مکتوب آن دوره ی تاریخی را نیز می ببینند و به نوعی جامعه ی یونانی را آماده ی روند تلاش برای استقلال خواهی می کرد. اسناد و قرار داد های متعلق به حکومت عثمانی مستقر در آتن نیز یکی دیگر از بخش های این قسمت از موزه ی تاریخ ملی است.

2safar

گردشگرانی که از اتاق سوم و چهارم دیدن می کنند، به خوبی هویت فرهنگی و هنری متاثر از هنر و فرهنگ عثمانی ها در یونان را شاهد خواهند بود، که البته بسیاری از آثار و بقایای موجود در دو اتاق متعلق به عثمانی هست، که فرهنگ و هویت فرهنگی آمیخته با یونانی را نیز نشان می دهد. در این موزه ی تاریخ ملی یونان، آثار تاریخی در کنار ارزش تاریخی و روایت تاریخی شان دارای عناصر هنری هستند ، که بدون شک برای گردشگران جذابیت بسیاری خواهد داشت، موزه ی تاریخ ملی یونان، دارای ویژگی خاصی است که برای گردشگران قابل توجه است و آن هم روایت خطی از سیر رخ داد ها و دوره های تاریخی آن برهه تاریخ یونان است، با ما در ادامه ی مسیر همراه باشید، موزه ی ترایخ ملی همچنان جذاب و تماشایی است.

2safar