180 نفر در کلیسا در معرض ویروس قرار گرفتند

180 نفر در کلیسا در معرض ویروس قرار گرفتند

به گفته مقامات بهداشت محلی ، شخصی که بعداً فهمید که Covid-19 دارد، در یک مراسم مذهبی در کالیفرنیا در روز مادر 10 مه حضور داشت و 180 نفر دیگر در معرض کرونا ویروس قرار گرفتند. او اکنون در خانه در قرنطینه می باشد. در این بیانیه آمده است که افرادی که در این مراسم حضور داشته اند ، از قرار گرفتن خود در معرض ویروس مطلع شده و دستورالعمل های مقامات بهداشتی را برای خود دریافت کرده اند. مقامات در تلاشند هر کسی را که در آن مراسم حضور داشته است ، را آزمایش کنند.

29 اردیبهشت ماه 99