بیش از 600 دریانورد فرانسوی مبتلا به کرونا ویروس شده اند

28 فروردین ماه 99

وزارت نيروهاي مسلح كشور روز چهارشنبه اعلام كرد: بيش از 600 ملوان از گروه دريايي ناوگان پرچمدار فرانسه ، چارلز دوگل ، براي تاييد کرونا ويروس آزمایش داده اند و آزمایش آنها مثبت شده است.طبق این بیانیه ، 668 نفر از خدمه برای Covid-19 مثبت آزمایش شده اند.در مجموع 1767 ملوان از شارل دوگل و کشتی های اسکورت آن آزمایش شدند.حدود 31 عضو خدمه در بیمارستان نظامی سنت آن در تولون فرانسه بستری هستند و یک عضو خدمه نیز در مراقبت های ویژه تحت معالجه قرار می گیرند.شارل دوگل ، و کشتی جنگی همراه آن ، شوالیر پل ، روز یکشنبه پس از تایید 50 مورد در هواپیما ، یکشنبه وارد تولون شدند.