Airbus A350، Qantas را برای پروازهای Project Sunrise انتخاب می کند

23 آذر ماه 98

پس از ارزیابی دقیق هواپیماهای Boeing 777X و Airbus A350 ، Qantas هواپیمای A350-1000 را به عنوان هواپیمای مورد نظر برای پروژه Sunrise انتخاب کرده است.با تصمیم در مورد اینکه آیا انتظار می رود در ماه مارس سال آینده پیش بینی شود یا خیر ، این پروژه توانایی Qantas را برای پرواز در مسافت های طولانی مسافت بررسی می کند.این ایرباس 350-1000 از موتور Rolls Royce Trent XWB استفاده می کند که پس از بیش از دو سال خدمت با خطوط هوایی ، دارای قابلیت اطمینان قوی است.ایرباس مخزن سوخت اضافی را اضافه می کند و حداکثر وزن برخاست را برای افزایش عملکرد مورد نیاز در مسیرهای طلوع آفتاب افزایش می دهد.هیچ سفارشی در این زمینه انجام نشده اما Qantas با Airbus برای تهیه شرایط قرارداد حداکثر 12 هواپیما پیش از تصمیم نهایی هیئت Qantas همکاری نزدیک خواهد کرد.ایرباس موافقت کرده است که مهلت تحویل را از فوریه 2020 تا مارس 2020 تمدید کند.این کار زمان دیگری را برای مذاکره درباره یک توافقنامه صنعتی فراهم می کند بدون اینکه بر تاریخ شروع برنامه ریزی پروازها در نیمه اول تقویم 2023 تأثیر بگذارد.