FlyBosnia برای اولین بار از فرودگاه Luton بلند می شود

31 شهریور ماه

FlyBosnia پرواز آغاز پرواز خود را از فرودگاه Luton لندن به سمت Sarajevo International جشن گرفته است.در این مراسم از چهره های ارشد FlyBosnia ، از جمله مدیر اجرایی Tarik Bilalbegović ، که توسط مدیر ارشد بازرگانی فرودگاه Luton لندن ، Jonathan Pollard ، مورد استقبال قرار گرفت ، تجلیل شد.آنها به مقامات بزرگی از جمله وانجا فیلیپوویچ ، سفیر بوسنی و هرزگوین در انگلیس و مت فیلد ، سفیر انگلیس در بوسنی و هرزگوین پیوستند.بلالبیگوویچ گفت: "برای من بسیار خوشحالم که امروز به مناسبت افتتاحیه پرواز ما از لندن به سارایوو در اینجا هستم."FlyBosnia برنامه های بلندپروازانه ای برای توسعه دارد و لندن به عنوان اولین مقصد اروپایی ما پرواز به سایر شهرهای اروپایی را به دنبال خواهد داشت."