UNWTO و سازمان ملل متحد برای تقویت رسانه به عنوان مدافعان محیط زیست ملحق میشوند

10 اردیبهشت 1397

20 روزنامه نگار از رسانه های بین المللی در همایش سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در یک کارگاه آموزشی در نایروبی (کنیا) سازمان محیط زیست سازمان ملل متحد در مورد تنوع زیستی، مدافعان محیط زیست، حق زیست محیطی و گردشگری پایدار شرکت کرده اند. ابتکار عمل بخشی از ابتکار حقوق محیط زیست است که اخیرا توسط محیط سازمان ملل متحد راه اندازی شده و با ابتکار UNWTO / Chimelong در زمینه حیات وحش و گردشگری پایدار هماهنگ شده است. هر دو برنامه روزنامه نگاران را به عنوان شرکای کلیدی در این زمینه جهانی در نظر می گیرند.

اطلاع رسانی به مردم به شیوه ای شفاف، دقیق و بی طرفانه، بخشی از اکثر برنامه های درسی در مدارس روزنامه نگاری است. علاوه بر این، رسانه ها اغلب به عنوان نظارت بر سیاست گذاری و به عنوان یک نماینده از مردم عمومی که به صدای غیر شنیده می شود اشاره می شود. اینها بعضی از موضوعاتی بود که در این کارگاه مطرح شده بود که به وسیله رسانه ها برای گزارش جامع تر درباره مسائل مربوط به محیط زیست و حیات وحش طراحی شده بود. این جلسه با مداخله دکتر لوتاندو زیابا، همیار رئیس ارزیابی آفریقایی در IPBES آغاز شد، که بر غنای فراوان تنوع زیستی آفریقا و اهمیت آن در حمایت از انواع خدمات اکوسیستم های ضروری و همچنین ثروت های بومی و محلی دانش محلی. با این حال، دکتر Dziba روزنامه نگاران را مطلع کرد که "حدود 500.000 کیلومتر مربع از زمین آفریقایی - مربوط به 3٪ از قلمرو - در حال حاضر از بین بردن فرسایش و از دست رفتن تنوع زیستی است.

http://media.unwto.org