قوانین سایت 2سفر

در جهت اجرای قرارداد فی مابین شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی 2سفر و خریدار که به نمایندگی تام الاختیار از جانب افراد معرفی شده در قرارداد مذکور که اقدام به انعقاداین قرارداد نموده است شروط و مفاد ذیل به قرارداد مذکور الحاق و قرارداد به شرح ذیل تکمیل گردید .

موضوع قرارداد :

موضوع این قرارداد تعیین حدودو وظایف و مسئولیتهای طرفین و همچنین نرخ گشت برای انجام مسافرت با گشتهای خارجی دسته جمعی یا انفرادی به شرح ذیل میباشد.

شرایط قرارداد :

1- چنانچه تور به حد نصاب موردنظر (حداقل15نفر) نرسد 2سفر مجاز به ابطال آن ،اعلام به مسافر یک هفته قبل از تاریخ اجرای تور و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشد.

2- ساعت تحویل اتاق های هتل به هنگام ورود ساعت 14 بعدازظهر و تخلیه ساعت 11 صبح بوده که مسافر موظف به رعایت آن می باشد.

3- در اتاق های دوتخته ، تخت سوم از نوع سفری بوده و موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می شود.

4- مسافر انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشد.

تبصره اول :

الف) در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به شرکت خدمات مسافرتی خریدار جهت پیگیری ، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به 2سفر نبوده و حق هرگونه اعتراض و اقامه دعوی را ازخودسلب می کند.

ب) درخصوص تور یا پروازهای چارتر هزینه غیرقابل استردادمی باشد.

5- در خصوص امور مربوط به پروازهای هوایی با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1939 در ورشو به امضا رسیده است ونیز اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1995 در لاهه تصویب گردیده و همچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.

6- در صورتیکه مسافر به هر دلیل برای سایر مسافرین یا سرپرست گروه (تورلیدر) و یا راهنمایان محلی وکلاً کسانیکه دراجرای گشت نقش داشته مزاحمت ایجاد نماید و یا مرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران درکشور مربوطه گردد سرپرست گروه موظف است برحسب موردتصمیم لازم را درخصوص این مسافراخذ نموده ومراتب را جهت ثبت موضوع به 2 سفر یا سفارت ایران گزارش نماید .

7- 2 سفر درخصوص عدم صدور روادیدازسوی سفارتخانه ها برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته وچنانچه مسافرینی بصورت گروهی ثبت نام نموده و به دلایلی سفارتخانه مربوطه ازصدور روادید برای هریک از آنان ممانعت به عمل آورد سایرمسافرین می بایست از گشت استفاده نماید و درصورت اعلام انصراف مسافرینی که ویزای آن اخذ شده است میبایست کل هزینه تور را پرداخت نماید .

تبصره دوم :

در خصوص بستگان درجه یک (پدر،مادر،همسر،فرزندان مجرد) که روادید یکی ازآنها توسط سفارت صادر نگردیده باشد و تقاضای کنسل نمودن تور راداشته باشد،50% هزینه کل تور به عنوان جریمه اخذ خواهد شد و در خصوص افرادی که رابطه نسبیت ندارند و موفق به اخذ ویزا نشده اند طبق بند23 این الحاقیه عمل خواهدشد .

8- چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه درآخرین لحظات زمان شروع سفر توسط سفارتخانه صورت پذیرد مسافر موظف به شرکت درگشت و استفاده از تور می باشد و درصورت اعلام انصراف مسافر می بایست کل هزینه تور راپرداخت نماید.

9- درصورت تغییر ساعت پرواز و یا هرگونه تغییر دربرنامه پروازی و یا ظرفیت پرواز و روز پرواز و تغییر هتل کلاً مشکلاتی که در اجرای تور حادث می گردد و از کنترل 2سفر خارج باشد که سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت شود مسئولیتی متوجه 2سفر نبوده ومسافر میبایست مقدمات سفر خودراجهت استفاده از تور فراهم نماید و عازم سفر گردد.

10- درصورتیکه هنگام ابطال تور توسط مسافر،روادیدخریدار اخذ شده باشد 2سفر مجاز به ابطال روادید مربوطه توسط مقامات سفارت صادرکننده روادید خواهدبود و جرایم ابطال توربراساس بند 24 این قرارداداخذ خواهد شد.

11- درصورت بروز حادثه ای برای مسافر در طول سفر براساس شرایط بیمه حوادث مسافرتحت پوشش بیمه سفربصورت گروهی می باشدوحق استفاده ازامکانات بیمه را دارد و در این خصوص شرکت 2سفر هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

12- بیمه مسافرتی برای کلیه افراد بالای 60 سال الزامی است که هزینه آن مجزا از مسافر اخذ می گردد.

13- انجام تغییرات لازمه در برنامه مسافرت و مسیر ، ساعت و زمان حرکت گشتها بر حسب ضرورت در اختیار شرکت 2سفر و کارگزار می باشد.

14- در صورتیکه هریک از مسافرین موضوع این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ مقرر دراین قرارداد خودداری نمایند،مسئولیتهای ناشی از آن و همچنین پرداخت خسارات احتمالی وارده به 2سفر بر عهده خریدار می باشد.

تعهدات مسافر :

15- رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.