موارد coronavirus هند از 100000 نفر فراتر رفته است

موارد coronavirus هند از 100000 نفر فراتر رفته است

وزارت بهداشت و رفاه هند تأیید کرده است که بیش از 100000 نفر آزمایش مثبت برای کروناویروس جدید در سراسر کشور انجام داده اند. بنا بر اعلام این وزارتخانه ، کل پرونده های تأیید شده 101139 نفر است که شامل 3163 کشته شده است. طبق اعلام شورای تحقیقات پزشکی هند ، حدود 2،404،267 آزمایش برای ویروس در این کشور انجام شده است.

30 اردیبهشت ماه 99