easyJet برای شلوغ ترین روزها آماده می شود

23 شهریور 98

easyJet قرار است روز جمعه بیش از 332000 مسافر را پذیرایی کند و این به شلوغ ترین روز در تاریخ هواپیمایی تبدیل می شود. قرار است بیش از 1،972 پرواز در سراسر شبکه این شرکت هواپیمایی انجام شود.این قابل مقایسه با روز اوج سفر تابستانی گذشته در روز 14 سپتامبر ، زمانی که 330،000 مشتری در سراسر شبکه پرواز می کردند هست.

تنها در انگلستان ، بیش از 171،000 مسافر با بیش از 1،038 پرواز به فرودگاههای انگلیس easyJet پرواز خواهند کرد.