تور قطر ویژه نمایشگاه 24 آبان 1400

Qatar Airways

تور قطر ویژه نمایشگاه 24 آبان 1400

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

دیدگاه مسافران