جاذبه های گردشگری ایران - بازار سنتی کرمانشاه - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - بازار سنتی کرمانشاه - قسمت اول

2safar

در شهر های قدیمی ایران به واسطه ی فاصله زیاد شهر ها نسبت به یکدیگر در مقایسه با مناطق شمالی ایران و کشور های اروپایی، بازار هایِ سنتیِ شهر های قدیمی نقش محوری در مناطق هم جوار خود داشتند، بگونه ای که بین بازار ها علاوه بر اینکه قلب اقتصادی و مالی شهر ها به شمار رفت ، از مرکزیت اقتصادی در مناطق همجوار نیز برخوردار بودند ، این بازار ها بخش های مختلفی از احتیاجات عموم مردم را برآورده می کرد و از جایگاه و اهمیت بالای برخوردار بودند.

2safar

در دیگر شهر های ایران که در سایت 2safar با آنها آشنا شدیم، بازار های قدیمی و سنتی یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری آن شهر ها بود. کرمانشاه هم به دلیل قدمت و موقعیت جغرافیای و سیاسی اش از مرکزیت اداری و اقتصادی در غرب کشور برخوردار بود و هست و بازار سنتی این شهر هم یکی از بخش های مهم و اصلی شهر کرمانشاه به شمار می رود، که امروزه هم علاوه بر کارویژه ی اقتصادی و تجاری اش، یکی از جاذبه های گردشگری مهم شهر کرمانشاه به شمار می آید.

2safar

بازار سنتی کرمانشاه که شامل راسته و بازار های متعددی است و به شکل امروزی اش که به صورت مسقف وجود دارد ، در دوران زندیه شکل گرفت. این باز از محله قدیمی فیض آباد شروع می شود، در این محله بناهای قدیمی متعددی وجود داشت که متاسفانه امروزه دچار آسیب های جدی شده اند و تعداد اندکی از آنها برجای مانده اند.

2safar

در دوره قاجاریه بازار سنتی کرمانشاه بیشتر مورد توجه قرار گرفت و فرزند فتحعلی شاه به نام محمد علی میرزای دولتشاه، به عنوان والی این شهر انتخاب شد و او نیز الحق به استثنای آن خراب کاری که در طاق بستان انجام داد، فعالیت های عمرانی بسیاری را استارت زد، از جمله ساختن بازار بزرگ و شروع ساختاری منسجم و با معماری مشخص برای بازار سنتی و همچنین حمام ها و بنا های عمومی و کارخانه ی چوب سازی، که بازار بزرگ امروزه یکی از نمود های سنتی شهر نیز به شمار می آید و هنوز هم یکی از مراکز تجاری و مالی شهر محسوب می شود.

2safar

در دوران جانشینان محمد علی میرزای دولتشاه بازار بزرگ مورد لطف والیان قرار داشت و راسته و بازار های مختلف یکی پس از دیگری به واسطه ی جایگاه و نقش اقتصادی شان در بازار بزرگ جای می گرفتند. در دوران ناصرالدین شاه به روایت سفرنامه ی معروفش، کرمانشاه دارای 40 کاروانسرا بوده که از نشانه های تردد و آمد و رفت فراوان کاروان های تجاری و مسافرتی در این شهر بوده است.

2safar

با روی کار آمدن خاندان پهلوی و تغییرات ساختاری در شکل دهی شهر ها، بازار سنتی کرمانشاه دچار یک تغییر عمده شده و آن احداث خیابان سپه در میانه ی بازار بود به گونه ای که خیابان سپه یا مدرس کنونی دقیقا از وسط بازار عبور کرد و و راسته ها و بازار های متعدد این بازار سنتی و قدیمی را به دو تکه بدل نمود که در دو سوی خیابان در مقابل هم قرار گرفته اند، با ما همراه باشید تا بیشتر از این بازار قدیمی سخن بگوئیم.