جاذبه های گردشگری ایران - بیستون کرمانشاه - قسمت سوم

جاذبه های گردشگری ایران - بیستون کرمانشاه - قسمت سوم

بیستون در حوزه ی حکومتی یکی از قدیمی ترین حکومت های جهان قرار دارد. ماد ها که یکی از حکومت های ایرانی دوران باستان به شمار می آیند، در حوزه ی تمدنی غرب، شمال غربی و جنوب غربی ایران دارای قلمرویی پهناور بودند. که به لحاظ قومیتی نیز، اقوام کردِ نواحی غرب و شمال غربی ایران، خود را بازمانده ی آن خاندان می دانند. از این رو، در نواحی غربی ایران آثار و اندک نشانه های باقی مانده از آن دوران قابل مشاهده است.

2safar

نیایشگاه مادی

نیایشگاه مادی در کوه بیستون یکی از همین نشان های باستانی می باشد، که به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در مسیر سنگ فرش شده ی پیش روی کوه بیستون، از طریق علامت های راهنما این مکان باستانی را خواهید یافت، مکانی که پس از گذشت هزاران سال بخش هایی از هویت و تمدن موجود در این ناحیه را نمایان می کند.

2safar

این اثر نتراشیده شده ی سنگی باستانی ، یک صفه ی یک و نیم متری به طول هفت متر است که در دل کوه و در میان شکاف صخره های بیستون جای گرفته است. نیایشگاه بیستون بر اساس گزارش های تاریخی در اواسط قرن بیستم توسط گروهی از باستان شناسان آلمانی کشف شد و زمان تقریبی و تعلق آن به حکومت ماد ها هم توسط این گروه عنوان شده است.

2safar

هرچند در گذر ایام و با وجود بلایای طبیعی و خصومت ها و نادانی عوامل انسانی بسیاری از آثار و نشانه های حکومت مادی از میان رفته و تاریخ ایران باستان را به طور شفاف تر از کوروش آغاز می کنند، اما ماد های سرزمین ایران قدیمی ترین حاکمان این دیار بوده اند و نیایشگاه مادی بیستون مانند نقش رستم شیراز از معدود نشانه های این تمدن باستانی هستند، تمدنی که همچنان بخش مهمی از تاریخ این سرزمین کهن را ساخته و همچنان وجود دارد.

2safar

پیکره هرکول

2safar

پس از نیایشگاه مادی در بیستون سنگ نوشته ی بیستون به لحاظ تاریخی دارای قدمت است اما در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. از این رو، ابتدا به سراغ تنها اثر بازمانده از دوران حکمرانی یونانیان بر ایران خواهیم رفت. پس از سرنگونی سلطنت افسانه ای هخامنشی توسط اسکندر مقدونی، عمر او هم چندان دوامی نداشت و پس از گذشت از ایران در مسیر فتح شرق جان خود را از دست داد و قلمروی پهناورش میان فرماندهان او تقسیم شد.

2safar

یکی از فرماندهان قدرت مند سپاه اسکندر سلوکوس فرماندهی بر ایران را بدست آورد و سلسله ی سلوکیان پا به تاریخ این سرزمین گذاشت و آثار و نشانه های متعددی در نقاط مختلف ایران را می توان از آن دوره مشاهده کرد. بیستون هم به عنوان یکی از اصلی ترین شاهراه های ایران میزبان یکی دیگر از نشانه های حاکمان این سرزمین بود و این بار نقش خطوط حکومتی خارجی اما کوتاه مدت را روایت کرد. پیکره هرکول به عنوان یکی از نماد های فرهنگی یونان و غرب باستان در محوطه ی تاریخی بیستون تکیه داده و پیکره ایی سنگ تراشیده شده بر سکویی 2 و نیم متری جا خوش کرده است. پیکر هرکول در حدود 2 متر است که به کوه تکیه کرده و در دست چپ اش پیاله ای را به دست گرفته و دست دیگر را هم بر روی پای راست خود نهاده و به دشت مقابل بیستون می نگرد.

2safar

این افسانه ی باستانی یونانیان در قلب سرزمینی دیگر و بر کوه عظیمی تکیه کرده و شاهد آمد و شد های بسیاری از حاکمان، ارتش ها، جنگ ها و شادی ها بوده است. امروزه هم به عنوان یکی از شاهدان تاریخی، خود را آماده ی میزبانی از میهمانان این مجموعه ی تاریخی می کند.