جاذبه های گردشگری جهان - معبد گورودوارا بنگلا صاحب دهلی هند

جاذبه های گردشگری جهان - معبد گورودوارا بنگلا صاحب دهلی هند

2safar

در هرگوشه ای از شهر دهلی، گردشگران با مکانی و یا جاذبه ای رو به رو خواهند بود، که شاید تنها در این گوشه از دنیا می توان نمونه ای مانند آن دید، هرچند در نقاط دیگر دنیا چنین مکان هایی هم تکرار شوند اما خاص بود و اصل بودن آنها در جامعه ی متکثر هندوستان دیدنی تر و تماشایی تر است و از این رو، بازدید از ازمکان های خاص در هندوستان برای گردشگران خواستنی تر می باشد.

2safar

یکی از این مکان ها که این بار در مسیر 2safar با آن رو به رو شده ایم معبدی با نام معبد گورودوارا بنگلا صاحب است. معبدی که متعلق به پیروان آئین سیک است که براساس یافته های تاریخی در متون موجود در سال 1783 میلادی ساخته شده است. این معبد را سردار باگل سینک به عنوان یکی از عبادتگاه های پیروان سیک شاخت. سیک یکی از ادیان یکتا پرستی در دنیا است، و از قرن 15 میلادی تا کنون به عنوان یکی از ادیان اصلی شناخته می شود. این آیین میلیون ها نفر پیرو دارد. اصول اعتقادی این باور مبتنی بر باور به یک خالق و یک خداست و به برابری همه بشر باور دارد، اما مهمترین ویژگی این آئین، یکتاپرستی است. آئین سیک برای اولین بار در پنجاب ظهور کرد و هنوز هم بیشتری پیروان خود در شبه قاره را در آن بخش دارد.

2safar

سیک ها نزدیکی بسیاری به امپراتوری گورکانی داشتند و به همین خاطر بسیاری از المان های معماری رایج در آن دوره را در خود جای دادند. حتی در این دوره تاریخی بود که توسط یکی از امپراتوران مغول بنام آلام در شهر دهلی در حدود 9 معبد سیک بنا کرد. معبد گورودوارا بنگلا صاحب هم در این دوره ی تاریخی مورد توجه بیشتر قرار گرفت و وسعت بیشتری پیدا کرد. از جمله ویژگی های بارز این بنای قدیمی و مذهبی گنبد طلایی آن است. هنگامی که گردشگران به مکان نزدیک می شوند، می توانند با یکی دیگر از باور های شرقی آشنا شوند، درست در سرزمینی که تنوع و تکثر هویتی بخشی از تمدن آن به شمار می آید و بدون شک لذت تجربه ی چنین فضا ها و محیط هایی هر گردشگری را هیجان زده می کند. معبد گورودوارا بنگلا صاحب از آن دست بنا هایی است که باید از جنبه های مختلفی آن را دید، از یک طرف جنبه های تاریخی و تمدنی آن برای برخی از گردشگران جذاب است و از سوی دیگر، آشنایی با باوری متفاوت از آنچه که بسیاری از گردشگران به آن اعتقاد دارند، تجربه ی جذابی خواهد بود، این در حالی است که بنای معبد گورودوارا بنگلا صاحب هم یکی از نمونه های زیبا معماری در دهلی در آن دوره ی تاریخی است.

2safar

نکته جالب اینکه گردشگران در معبد گورودوارا بنگلا صاحب در مقابل معبد یک استخر زیبا و تاریخی را خواهند دید که برای سیک ها از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است و به همین خاطر بسیاری آب آن را شف بخش می دانند، همچنین گنبد طلایی، کیله های پرچم و همچنین گالری هنری معبد هم از جاذبه های این مکان مذهبی است که پیش روی گردشگران در معبد گورودوارا بنگلا صاحب قرار خواهند داشت.