جاذبه های گردشگری جهان - مکان های عمومی و بهداشتی افسوس ترکیه - قسمت سوم

جاذبه های گردشگری جهان - مکان های عمومی و بهداشتی افسوس ترکیه - قسمت سوم

2safar

افسوس در دوران روم به طور کامل شهری رومی به شمار می رفت و بسیاری از فرهنگ های مورد توجه رومی ها بخشی از سنت این شهر بودند. بر اساس متون تاریخی، رومی ها به بهداشت فردی اهمیت بسیاری می دادند از این رو، در بخش های مختلف شهر حمام هایی وجود داشت که این فرهنگ باستانی را در معرض دید گردشگران قرار می دهد. اقشار ثروتمند و اشراف شهر در خانه های خود مکان هایی به عنوان حمام داشتند اما چنین مکان هایی در نقاط مختلف شهر در دسترس مردم افسوس قرار داشت و حتی برخی از ثروتمندان شهر اتاق های خصوصی در این مکان برای خود داشتند. برای آشنایی بیشتر با چنین مکان هایی به حمام واریوس می رویم و این مکان را برای شمل معرفی می کنیم.

2safar

بنایی ویرانه شده در شرق باسیلکا متعلق به حمام واریوس است که قدمت این سازه مربوط به دوره روم می باشد.باستان شناسان تاریخ ساخت این بنا را در حدود قرن دوم میلادی ارزیابی کرده اند. این حمام باستانی از بلوک های برش خورده ی مرمر ساخته شده است و گردشگران می توانند موزائیک مرمرین این بنا را در راهرو 40 متر حمام مشاهده کنند، هرچند کارشناسان این قسمت سازه را متعلق به قرن 5 میلادی می دانند و این نکته مرمت های چندین باره ی این مکان باستانی را تایید می کند. در کاوش های باستانی قسمت هایی از کانال های انتقال آب سرد و گرم حمام واریوس کشف شده و حفاری ها در این حمام همچنان ادامه دارد.

2safar

این حمام یکی از آثار دوران هلنیستی شهر افسوس است که توسط فلاویوس دامیانوس ساخت شد. بر اساس اطلاعات موجود در خصوص این بنا، اتاق های منفک و مجزای موجود در ویرانه های حمام واریوس را متعلق به دامیانوس و تعداد دیگری از ثروتمندان افسوس می دانند که به صورت حمام های خصوص در این مجموعه ساخته شده اند.

2safar

گردشگران می توانند در بقایای این مکان باستانی دیوارهای شمالی و شرقی که از سنگ های بدون تراش خورده و چسبیده به دیواره ی تپه ی کنار حمام را مشاهده کنند. همچنین اتاق های استراحت برای معاشرات و نشستن افراد نیز قابل تشخیص است. این بنای باستانی و بهداشتی شهر افسوس همان طور که گفتیم در خلال قرون 2 تا 5 میلادی بارها مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته و بخش های مختلفی به این بنا اضافه شده است. بارزترین شاهد این تغییرات ، یکی همان راهروی 40 متری با موزائیک های برجامانده است و بخش دیگر هم کالداریوم (بخش گرم) ، تپیداریوم (بخش گرم) و یخچال (بخش سرد) این حمام باستانی است.

2safar

نکته جال در خصوی حمام واریوس وجود یک محیط سنگفرش شده در قسمت جلوی حمام است که نشان می دهد در دوره های بعدی از حمام های واریوس به عنوان یک سالن بدنسازی استفاده می کردند. این حمام در یکی از بخش های ورودی شهر قرار گرفته که میهمانان و مسافران شهر پیش از ورود به افسوس به حمام می رفتند و علاوه بر استراحت خود را شستشو می دادند. نکته قابل توجه دیگر در حمام های یونانی-رومی کارکرد های اجتماعی این مکان هاست که علاوه بر کارکرد بهداشتی، مجتمع اجتماعی و تفریحی به شمار می رفتند و گردشگران امروز می توانند تصویر شفاف تری از افسوس باستانی را در ذهن تجسم کنند.