جاذبه های گردشگری ایران - طاق بستان کرمانشاه - قسمت ششم

جاذبه های گردشگری ایران - طاق بستان کرمانشاه - قسمت ششم

2safar

در کنار تمام زیبایی های و ظرافت های ایوان های طاق بستان و دیگر نقوش و نگاره های با شکوه این اثر باستانی، صحنه هایی وجود دارد که آسیب های جدی و جبران ناپذیر بر این اثر تاریخی وارد کرده است، بخش های که چنان کریه و زشت بر قسمت هایی از ایوان کوچک و دیگر بخش ها نقش بسته که نه تنها زیبایی نیافریده بلکه باعث تخریب و آسیب به بخش هایی از نقوش طاق بستان وارد کرده است.

2safar

جدا از نا مهربانی طبیعت و رانش های زمین در مناطق کرمانشاه و مجموعه ی طاق بستان،که ترک هایی بر این اثر باستانی وارد کرده است(و البته باستان شناسان در حفظ و مرمت این اثر باستانی تلاش های بسیاری کرده اند). ما شاهد آسیب هایی هستیم که در دوران قاجار به این مجموعه وارد شده است ،در این دوران یکی از فرزندان فتحعلی شاه به نام محمد علی میرزا، دستور به تخریب بخش از ایوان کوچ طاق بستان می دهد. شاهزاده ای که مانند بسیاری از رجال سیاسی ایران که تنها جنسیت شان از رجل سیاسی بودن ، بویی برده است، دستور به حجاری تصویر خود و دو فرزندش در کنار نقوش و سنگ نگاره های ساسانی می دهد.

2safar

اثری که ناصرالدین شاه قاجار(یکی از پادشاهان به نام عصر قاجار) در سفر نامه اش درباره ی آن می نویسد و اون نیز از چنین اثری زشت و بی ترکیب و مخرب نالان می شود ، اثری که رنگ آمیزی شده و بی ترکیب، که در کنار دیگر آثار باستانی این مجموعه زشت تر نیز به نظر می آید و تنها به این مجموعه آسیبی جدی وارد کرده است.

2safar

محمد علی دولتشاه با این اقدامش تنها زشتی بخشی از فرهنگ حاکمان ایران زمین را در دوره های مختلف تاریخی را به نمایش گذاشته است و گردشگران می توانند در کنار تمام زیبایی های طاق بستان افسوس های تاریخی این سرزمین را هم نظاره گر باشند. اما آسیب های وارد شده در دوران قاجار به واسطه ی اهمیت و جایگاه طاق بستان هرچند آگاهی دقیق از تاریخ این مجموعه وجود نداشت، اما امام قلی میرزا عمادالدوله حاکم شهر کرمانشاه در عهد قاجار اقدام به ساخت عمارتی در کنار ایوان ها و سنگ نگاره های طاق بستان می کند ، که البته امروزه اثری از این بنای وجود ندارد. این بنا در برخی از نقاشی هایی که از طاق بستان کشیده شده وجود دارد اما در سال 1342 در پی رسیدگی به آثار باستانی و بازگردانندن به وضعیت باستانی آن، عمارت مسعودیه طاق بستان تخریب می شود و امروزه تنها در میان سطور تاریخی و نقاشی های می توان اثر و نامی از آن شنید.

2safar

طاق بستان در طی قرن ها، بیشترین آسیب را از مردمانی ناآگاه دیده که می خواستند در کنار این آثار باستانی ، نام و رنگی نازیبا را از خود بر جای بگذارند، گردشگران در مجموعه ی زیبای طاق بستان، بخش های از هویت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوران ساسانی را می بینند، هویتی که در دوران ساسانی رنگ و بوی دینی تر داشته و مغ های ساسانی از نفوذ و جایگاه بالا تری برخوردار بوده اند. طاق بستان نمایی کامل از برهه ای از تاریخ تمدنی بزرگ است که حتی امروزه هم بهترین معرف آن تمدن باستانی به شمار می رود.

2safar