تور چین | پکن - شانگهای نوروز 99

Mahan Air

تور چین | پکن - شانگهای نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

17400000 تومان

21900000 تومان

17400000 تومان

16400000 تومان

12500000 تومان

پکن+شانگهای STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

17400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
پکن+شانگهای
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی