جاذبه های گردشگری جهان - کتابخانه ی ملی آتن یونان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری جهان - کتابخانه ی ملی آتن یونان - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی آشنایی با کتابخانه ی ملی یونان به سال های نزدیک شکل گیری نهایی این کتابخانه ی مهم در آتن می رسیم، اما پیش از آن باید به ادغام کتابخانه ی اولیه یونان با کتابخانه ی دانشگاه آتن در سال 1842 اشاره کنیم، در این سال، کتابخانه ای تازهِ واردِ آتن بالغ بر 10 هزار جلد کتاب داشت و یکی از مهمترین مکان های علمی یونان جدید به شمار می رفت، از این رو، پس استقلال و انتقال آن کتابخانه به آتن، آن را با کتابخانه ی غنی دانشگاه آتن ادغام کردند، که در حدود 15 هزار جلد کتاب داشت، شکل دادن به یک مرکز متمرکز به دنبال طرح ریزی یک کتابخانه ی مهم در کل اروپا بود، این کتابخانه ی تلفیق شده را به ساختمان جدید دانشگاه آتن در آن زمان انتقال دادند و ریاست آن را به فردی با نام جورجیوس کوزاکیس تایپلادوس (Georgios Kozakis-Typaldos) سپردند. این کتابخته به جامع ترین کتابخانه ی آتن تبدیل شده بود و برای آتن که خود را میراث دار تمدن یونان باستان می دانست، ایجاد یکی از بزرگترین و غنی ترین کتاب خانه ی اروپا رسیدن به یکی از رویا های تاریخی یونانی ها به شمار می رفت، رویایی که به دنبال زنده کردن دوباره بسیاری از المان های هویتی باستانی شان محسوب می شد. چرا که در یونان باستان و در آکروپولیس افسانه ای کتابخانه های مهمی وجود داشت و آتن به نوعی قلب کتاب اروپا محسوب می شد. اما در سال 1866 این کتابخانه با کتابخانه ی سلطنتی ادغام شد و پس از چندین ادغام مهم، کتابخانه ی ملی یونان به طور رسمی آغاز به کار کرد.

2safar

یکی از مهمترین رخداد های این کتابخانه مدیریت صحیح و دقیق این مجموعه بود که آن را در اروپا به یکی از مهمترین منابع علمی و مکتوب بدل کرد. به نحوی که از سال 1877 تا 1910 تنها یک نفر به نام مایکل دفندر (Michael Deffner) مسئولین این مجموعه را برعهده داشت و این مجموعه به یکی از المان های هویتی یونان و شهر آتن تبدیل شد. در این دوره ی زمانی برای چنین مجموعه ای داشتن یک مکان با هویتی در خور این مکان باید در نظر گرفته می شد و با وجود اینکه ساختمان های قدیمی متعددی در آتن وجود داشت اما یک بنای فاخر و درخور برای کتابخانه ی ملی که پلان و گستردگی این مجموعه را پاسخ گو می بود، باید ساخته می شد، به همین خاطر، سه برادر به نام های پاناگیس(Panagis)، مارینوس(Marinos) و آندریاس والیانوس (Andreas Vallianos) تامین ملی ساخت بنای عمارت کتابخانه ی ملی بر عهده گرفتن و در سال 1888 ساخت عمارت کتابخانه ی ملی یونان آغاز شد. تئوفیل فون هانسن(Baron Theophil von Hansen) طراحی و معماری این پروژه را بر عهده گرفت و یک عمارت زیبا، شاخص و با شکوه برای کتابخانه ی ملی یونان ساخته شد.

2safar

ساختمان و مجموعه ی جدید به یکی از ساختمان معروف شهر آتن تبدیل شد، هرچند، بخشی از کتابخانه ی ملی تا سال 1903 میلادی در ساختمان قدیمی دانشگاه آتن باقی ماند، اما مجموعه ی کتابخانه به طور رسمی به عمارت والیانوس منتقل شد و برای بیش از یک صد سال به قلب علمی و فرهنگی آتن تبدیل شد. با ما در ادامه ی مسیر همراه باشید.

2safar