تور هندوستان | دهلی-آگرا-جیپور نوروز 99

Mahan Air

تور هندوستان | دهلی-آگرا-جیپور نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
GOLDEN TULIP CHATTARPUR
2safar
B.B
UTKARSH VILAS HOTEL
2safar
B.B
THE ROYAL ORCHID
2safar
B.B

8795000 تومان

10395000 تومان

8795000 تومان

6095000 تومان

4895000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM

9295000 تومان

11595000 تومان

9295000 تومان

6595000 تومان

4895000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
THE LEELA AMBIENCE
2safar
B.B
COURTYARD BY MARRIOT
2safar
B.B
CROWNE PLAZA JAIPUR
2safar
B.B

9995000 تومان

12995000 تومان

9995000 تومان

6795000 تومان

4895000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10395000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4895000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4895000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4895000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM